VIERASLAJIEN TORJUNTA

Torjunnassa tärkeää on ennaltaehkäisy, joten käsittele puutarhajäte oikein. Älä vie puutarhajätteitä metsään! Aloita vieraslajien torjunta ajoissa, ettei esiintymä pääse leviämään laajalle.

MEKAANINEN TORJUNTA

 • Juurien kaivaminen
 • Pienten siementaimien kitkeminen
 • Kukintojen leikkaaminen
 • Niittäminen ei poista kasvia, mutta estää leviämistä
 • Lehdet ja varret voi kompostoida
 • Laita juuret ja kukinnot säkitettynä loppujätteseen (menevät polttoon)

PEITTÄMINEN

Kasvusto niitetään ja peitetään vähintään kahdeksi vuodeksi mustalla, UV-säteilyä ja säätä kestävällä muovilla. Menetelmällä tuhoutuu siemenpankki sekä juurakot.

TORJUNTA-AINEET

 • Lue käyttöturvallisuustiedote ennen käsittelyä ja noudata valmistajan ohjeita
 • Huomioi tuotekohtaiset käyttörajoitteet vesistöjen lähistöllä tai pohjavesialueella
 • Käytä aina suojavarusteita (kumisaappaat, suojapuku, suojahansikkaat, sekä ruiskutettaessa suojalasit, hengityssuojain ja päähine)
 • Tuloksekkainta torjunta on nuoreen kasvustoon. Niitä kasvusto tarvittaessa ennen myrkytystä ja odota uusien lehtien ilmestymistä.
 • Ruiskuta torjunta-ainetta vain lehdelle. Myrkky estää kasvien normaalia aineenvaihduntaa, se ei kulkeudu kasviin maasta.
 • Suuria esiintymiä ruiskutettaessa tulisi käyttää reppuruiskua. Pieniä esiintymiä voi torjua sumutepullolla tai pensselisivelynä.
 • Merkitse yleisellä alueella käsitelty alue nauhoin ja pystytä varoituskyltti, jossa kerrotaan mitä alueella on tehty, aineen varoaika on 2 vko valmisteesta riippuen.
 • Ota ruiskutuksissa huomioon tuulen suunta – varo torjunta-aineen leviämistä ympäröiviin kasvustoihin ja pidä muut ihmiset ja eläimet ruiskun vaikutusalueen ulkopuolella.
 • Paras torjuntasää on tuuleton pilvipouta.
 • Pitkä kuivuus ennen käsittelyä tai sade käsittelyn jälkeen voivat heikentää torjunnan tehoa.

Seuraa torjuttua kohdetta ja toista käsittely tarvittaessa.

Älä jätä kasvijätettä maahan, siemenet voivat kypsyä ja kasvi juurtua, vaikka kasvi on katkaistu.

Jättiputkien torjunnassa on käytettävä suojaavaa vaatetusta.

Torjuntaan pitää olla maanomistajan lupa, yleisillä alueilla riittää ilmoitus kunnalle.